ksos.swidnica@gmail.com

Klub strzelecki KSOS

Klub strzelecki KSOS

Historia klubu zaczyna się 04.06.2014 roku, podczas którego odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu inicjujące powstanie stowarzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportów Obronnych Świdnica”.

Decyzją Starosty Świdnickiego w dniu 09.06.2014 pod nr 83 nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Ewidencji Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

W tamtym czasie nie istniała jeszcze sekcja strzelecka, a przyszli członkowie naszego klubu należeli do oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Protoplastą utworzenia sekcji strzeleckiej w Świdnicy był kolega Paweł Kwiatkowski, który w Szczecińskim Towarzystwie Strzeleckim był członkiem zarządu.

W tamtym czasie oddział STS liczył 146 członków.

W wyniku rozwoju sekcji strzeleckiej w Świdnicy powstał pomysł na zdobycie licencji PZSS dla istniejącego już Klubu Sportów Obronnych Świdnica. Taką licencję w 2015 roku Klub otrzymał.

Od tego czasu zaczyna się historia świdnickiej sekcji strzeleckiej.

W ramach umowy pomiędzy Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym klub otrzymał w dzierżawie nieistniejącą już strzelnicę przy ulicy Niepodległości w Świdnicy.

Przez kilka następnych lat stowarzyszenie rozwijało się w bardzo dynamiczny sposób, poszerzając się o sekcję kolekcjonerską i przyjmowało do swojego grona coraz większą liczbę sympatyków.

Nagły wzrost zainteresowania sekcjami i klubem wymagał przyszłościowego spojrzenia na wymagania bezpieczeństwa i techniczne obiektu do strzelania.

Prezes Klubu Paweł Kwiatkowski z własnych środków wybudował nowoczesny obiekt — strzelnicę, oddając go stowarzyszeniu w użytkowanie.

01.08.2019 roku zostało zorganizowane uroczyste otwarcie strzelnicy, wraz z nadaniem jej imienia Andrzeja Stanisława Szfajkerta ps.”Jędruś”, młodego powstańca warszawskiego, członka Szarych Szeregów.

Uroczystości tej towarzyszyły delegacje m.in. posła na sejm RP Ireneusz Zyska, członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele lokalnej społeczności i członków klubu.

Mając do dyspozycji nowoczesny obiekt, następnym krokiem w celu propagowania strzelectwa było założenie sekcji młodzików, która bardzo szybko zaczęła odnosić sukcesy.

W ramach swojej aktywności Klub Sportów Obronnych Świdnica nawiązał współpracę z szeregiem organizacji i instytucji m.in:

– 11 Batalionem Remontowym w Żaganiu
– Fundacja Stratpoints
– Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
– Światową Organizacją Żołnierzy Armii Krajowej

oraz, związkami pomagającymi weteranom uczestniczących w misjach zagranicznych.

Dzięki takiej współpracy mogliśmy gościć na naszym obiekcie dowódców 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, byłych i obecnych żołnierzy rannych w misjach zagranicznych, żołnierzy jednostek specjalnych, żołnierzy WOT, jednostki Służby Więziennej i Policji.

Dzięki zaangażowaniu członków klubu zorganizowaliśmy wiele imprez charytatywnych ze zbiórką, których pełny przychód w całości został przeznaczony dla chorych dzieci.

Członkowie klubu organizują darmowe strzelania rekreacyjne dla mieszkańców miasta i okolic w tym strzelania Mikołajkowe, z okazji Dnia Dziecka, z Okazji Dnia Kobiet. Taka działalność i forma spędzania czasu cieszy się dużą popularnością, zainteresowaniem.

Prezes: Paweł Stępień

Zapraszamy do zapoznania się ze STATUT Klubu Sportów Obronnych Świdnica

Stowarzyszenia sportowo-kolekcjonerskiego