ksos.swidnica@gmail.com

Jak zrobić pozwolenie na broń?

Jak zrobić pozwolenie na broń?

Zgodnie z prawem, w Polsce, posiadanie broni jest dozwolone wyłącznie jeżeli posiadamy ważny powód ku temu. Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o broni i amunicji:

,,Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

W dalszej części tego artykułu, w punkcie 2, znajdziemy informację o tym, co dla nas, strzelców sportowych i kolekcjonerów, oznacza ważną przyczynę do posiadania broni:

,,3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji ©Kancelaria Sejmu s. 10/48 26.02.2019 właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

,,5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

Ustawa, w Art. 10. 4. definiuje też jaką broń mogą posiadać sportowcy i kolekcjonerzy, czyli:

,,4) do celów sportowych – broni palnej:
  a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
  b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, ©Kancelaria Sejmu s. 11/48 26.02.2019 c) gładkolufowej,
  d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

,,7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.

W praktyce oznacza to możliwość posiadania przez strzelców sportowych prawie dowolnej broni samopowtarzalnej (nie można posiadać broni szczególnie niebezpiecznej, zdefiniowanej w Art. 10. 5.). Możliwości kolekcjonerów są jeszcze szersze.

Zgodnie z powyższym, aby otrzymać pozwolenie na broń, wystarczy tylko:

1) Wstąpić do klubu (najlepszym wyborem będzie tu oczywiście KSO Świdnica ;)). Dokładne instrukcje znajdziecie tutaj.

2) Ukończyć kurs organizowany przez klub.

3) Odbyć 3-miesięczny staż członkowski (podejście do egzaminu na patent strzelecki wymaga przynajmniej 3-miesięcznej przynależności do klubu). Zachęcamy do aktywnego spędzenia tego okresu – udziału w zawodach i doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich przy wykorzystaniu broni klubowej i obiektowej.

4) Zdać egzamin PZSS na patent strzelecki składający się z części teoretycznej i praktycznej (procent zdawalności wśród osób przygotowanych przez nasz klub jest bliski 100%).

5) Wykonać badania psychofizyczne (badanie wzroku, krótka rozmowa z psychologiem i prosty test).

6) Po otrzymaniu licencji zawodniczej PZSS i patentu strzeleckiego, złożyć na policji podanie o przyznanie pozwolenia i promes na broń. W przygotowaniu dokumentów również pomaga klub.

6a) W przypadku chęci posiadania broni do celów kolekcjonerskich konieczna jest jeszcze przynależność do stowarzyszenia. I tutaj pomocą służy klub.

7) Cieszyć się z pozwolenia na broń, strzelać i wspierać sport strzelecki i społeczność kolekcjonerów w Polsce.

 

Dokładne informacje można również uzyskać u Pawła, pod numerem telefonu +48 532 631 623