ksos.swidnica@gmail.com

OGŁOSZENIA

2023
Informujemy, że Klub Sportów Obronnych Świdnica otrzymał dotację z Rządowego Programu KLUB edycja 2023 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 10 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz prowadzenie zajęć sportowych.