ksos.swidnica@gmail.com

OGŁOSZENIA

2023

——————————————————————————————————————–
Informujemy, że Klub Sportów Obronnych Świdnica otrzymał dotację z Rządowego Programu KLUB edycja 2023 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 10 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz prowadzenie zajęć sportowych. 

——————————————————————————————————————–

Informujemy, że Klub Sportów Obronnych Świdnica otrzymał  dofinansowanie na organizację Uczniowskiego Turnieju Strzeleckiego Klubu Sportów Obronnych Świdnica z Funduszu Kultury Fizycznej w programie Mikro Granty II w wysokości 10 000 zł.

 • 17 XI 2023 odbył się pierwszy dzień Uczniowskiego Turnieju
  Strzeleckiego, w którym wzięło udział 28 uczniów z  Zespołu Szkół
  Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy „EKONOMIK”. Turniej
  dofinansowano z Funduszu Kultury Fizycznej w programie Mikro Granty II

 • 20 XI 2023   odbył się drugi dzień Uczniowskiego Turnieju
  Strzeleckiego, w którym wzięło udział 31 uczniów z  Zespołu Szkół
  Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy  „EKONOMIK”. Turniej
  dofinansowano z Funduszu Kultury Fizycznej w programie Mikro Granty II

 • 23 XI –  odbył się trzeci dzień Uczniowskiego Turnieju
  Strzeleckiego, w którym wzięło udział 31 uczniów z Zespołu Szkół
  Politechnicznych „ENERGETYK”  w Wałbrzychu. Turniej dofinansowano z
  Funduszu Kultury Fizycznej w programie Mikro Granty II

——————————————————————————————————————–